Nhà nghỉ Hoàng Long

Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
none@gmail.com
0989507888

Dịch vụ

Mô tả

Kinh doanh nhà nghỉ lưu trú

Những điểm lân cận

Bản đồ