Nhà nghỉ Sao Đêm

Thôn Tiền Phong, xã Ông Đình Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
none@gmail.com
0963855366

Dịch vụ

Mô tả

Kinh doanh nhà nghỉ lưu trú

Những điểm lân cận

Bản đồ