Min Coffee CS2

Sài Phi - Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
none@gmail.com
01694942222

Dịch vụ

Mô tả

Có người nói: "Cà phê không phải là thú thanh thảng như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Còn những kẻ môn đồ của giáo phái cà phê thì cho đó là người đàn bà mang bùa ngải trong mình...."

Những điểm lân cận

Bản đồ