New Lights Karaoke

Đối diện nhà văn hóa Nhạc Lộc, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên Hung Yen, Hưng Yên, Vietnam Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
none@gmail.com
098 484 65 56

Dịch vụ

Mô tả

New Lights Karaoke

Những điểm lân cận

Bản đồ