Làng nghề truyền thống đúc đồng Lộng Thượng

không Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
none@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Làng đúc đồng Lộng Thượng thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là một làng nghề nổi tiếng với những sản phẩm được đúc từ đồng như: đỉnh đồng, lư hương, lọ hoa,... Hiện nay, làng đúc đồng Lộng Thượng đã được mở rộng sản xuất và phân công hóa ngành nghề, đã thành lập các xưởng sản xuất riêng từng loại mặt hàng như: xưởng làm mâm, xưởng làm chậu, xưởng đúc đồ thờ cúng, xưởng đúc tượng…. Nhờ có sự tổ chức hoàn chỉnh, làng nhanh chóng phát triển với nghề đúc đồng, gò đồng nâng cao trong kinh nghiệm luyện đồng.

Những điểm lân cận

Bản đồ