Điểm du lịch đền Phù Ủng

Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
datpv108@gmail.com
0973.153.988

Dịch vụ

Mô tả

Quần thể di tích Lịch sử - Văn hóa đền Phù Ủng là nơi tôn thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão - Một danh tướng thời nhà Trần ở thế kỷ thứ 13, người đã có công đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Quần thể di tích được chia làm 2 Khu: Khu ngoài và Khu trong. Khu ngoài bao gồm: Cổng Tam Quan, Đền Trình, Đền Chính - Thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão cùng vợ là Quận Chúa Anh Nguyên, bên phải Đền Chính là Đền Mẫu - Thờ mẹ nuôi của tướng quân Phạm Ngũ Lão, bên trái đền chính là Lăng Phạm Tiên Công - Thờ cha của tướng quân Phạm Ngũ Lão, ngoài ra còn có Khuê Văn Các, Tư Văn Lầu và Ao chạ. Khu trong gồm có Phủ Chúa - Là nơi tôn thờ Tĩnh Huệ Cung Phi con gái của Tướng quân Phạm Ngũ Lão, đằng sau Phủ Chúa là Lăng Vũ Hồng Lượng, bên phải của Phủ Chúa là Tứ Phủ và Chùa Làng - Cảm Ân Tự.

Nội quy

1. Không thắp hương trong nội tự.
2. Không vứt rác bừa bãi.
3. Không ăn uống trong nội tự.
4. Không mặc quần áo quá ngắn khi đến thăm quan di tích.
5. Không hành nghề mê tín dị đoan.
6. Không kinh doanh tiền lẻ hưởng chênh lệch.

Những điểm lân cận

Bản đồ