ĐỀN HÓA DẠ TRẠCH – NƠI TAM VỊ HÓA VỀ TRỜI

Thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
none@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Không chỉ nổi tiếng với huyền thoại tình yêu của Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa mà còn gắn với truyền thuyết về đầm Dạ Trạch( Đầm Một Đêm), với chiến tích đánh thắng quân Lương của Triệu Quang Phục, hay khởi nghĩa Bãi Sậy và nhiều cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Những điểm lân cận

Bản đồ